, ,

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Share
Share

Το Σχέδιο της Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων, στην αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών καθώς και στην προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν, υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική τους πρόταση θα αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση τις €25.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση και τις €20.000 για άλλες δραστηριότητες και μπορεί να καλύψει δαπάνες για εξοπλισμό, λογισμικά “off the shelf”, εξειδικευμένα λογισμικά συστήματα, προγράμματα & υπηρεσίες πληροφορικής καθώς και άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως μελετήσουν προσεκτικά τον Οδηγό Σχεδίου, στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, το Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης και τον Κατάλογο Δικαιολογητικών, που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €6 εκατομμύρια.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του ΥΕΕΒ από τις 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10πμ. μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, πλέον υπερκάλυψη μέχρι και €2 εκατομμύρια.

Τονίζεται ότι, η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης.

Οι αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://fundingapps.mcit.gov.cy,χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Εμμανουέλα Κάτση, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας
Τηλ.:+357 22867284
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ekatsi@mcit.gov.cy

Έλενα Δημοσθένους, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας
Τηλ.:+357 22867282
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: edemosthenous@mcit.gov.cy

Μάριος Ιωάννου, Επιθεωρητής Εμπορίου & Βιομηχανίας
Τηλ.:+357 22867320
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mioannou@meci.gov.cy

Αννίτα Σιακαλλή, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Α’
Τηλ.:+357 22867247
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ashiakalli@meci.gov.cy

Νίκος Ιωάννου, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών
Τηλ.:+357 22867151
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: nioannou@meci.gov.cy

 

How can We Help you?

Click here: Design2brand website, mobile design and development

Our Development & Hosting Partner

Applabprojects.com

Contact Us

Lets Contact You

Job Application

Join Our Team